Zveme vás na výstavu prací žáků výtvarného oboru do foyer a sálu školy, veřejnosti je přístupná do 30. června. 

Nábor nových žáků na uvolněná místa pro školní rok 2017/18 probíhá do konce června. VYSVĚDČENÍ VYDÁVÁME 30. ČERVNA - škola je otevřena od 9 do 12 hodin. 

Informace o kurzu pro nejmenší - MÚZIČKA 2017/18 - zde


Úspěchy z letošních národních a mezinárodních soutěží: 

Andrej Hrubčo - absolutní vítězství v okresním kole a 1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ ČR - hra na klavír

Lucie Regináčová - postup do celostátního kola na přehlídce uměleckého přednesu "Wolkrův Prostějov" 

Matěj Kročil - postup do celostátního kola recitační přehlídky "Dětská scéna 2017" a "bronzové pásmo" z mezinárodní přehlídky "Prednášam, teda som" v Kremnici/SR. 

Třída p. uč. Petry Skočovské získala v krajském kole výtvarné přehlídky ZUŠ ČR stříbrné pásmo a postup do celostátního kola! 

Na okresní úrovni bodovali ve hře na klavír také: 
Emma Charvátová a Tereza Brostíková - čestné uznání

Barbora Pazderová a Daniela Hrubčová - 3. místo
Sára Macková - 2. místo
Poděkovat se sluší vyučujícím Evě Regináčové, Evě Jálové a Martinu Kobylíkovi.

Další úspěchy sbírá literárně dramatický obor na přehlídce Dětská scéna 2017
- z 1. míst okresního kola postoupili v uměleckém přednesu do krajského kola Josef Kohout a Matěj Kročil, který pokračuje v celostátním kole.
V té samé soutěži, v krajské přehlídce dětského divadla, získala starší skupina LDO 2. místo a ocenění za poetické obrazy s inscenací Nekonečná jízda. Sólové i souborové výkony žáků LDO 
připravuje p. uč. Roman Švehlík. 

VELKÝ DÍK VYUČUJÍCÍM A GRATULACE VŠEM NAŠIM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽÍ

Školní soutěž hudebního oboru MUSICUS 2017 - výsledková listina.

intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro